Fərdi xəbərləri

Fərdi xəbərləri

Fərdi xəbərləri həm aktual, həm də obyektiv yanaşma və tamamilə real bir şəkildə maraqlandıran maraqlı bir hadisənin təqdimatıdır. Bəşəriyyətin ən erkən çağlarından bəri bu müddət ərzində Fərdi xəbərləri hamımız üçün vacib bir mövzu olmuşdur və həmişə öz dəyərini qoruyub saxlamışdır. İnsan həssas bir varlıq olduğu üçün təkcə öz həyatında baş verənləri deyil, ətrafındakıları da bilmək istəyir. Bu, əsrlər keçsə də xəbərin insan üçün nə qədər böyük məna daşıdığının sübutudur.
Xəbərin çatdırıldığı kanallara görə, şifahi, vizual, yazılı və ya hamısı bir-birindən ibarət ola bilər. Məsələn, bir qəzet aldığımızda, yalnız xəbər və məlumat alıcıyıq, ancaq bu üç element televiziyada bir xəbər maddəsinə daxil edilə bilər. Fərdi xəbərləri, hansı elementdən istifadə etməsindən asılı olmayaraq, generala ünvanlanmalı və ritorikadan uzaq bir dildə izah edilməlidir.

Xəbər portalı

Xəbər portalı həmişə maraqlı, vacib və ya maraqlı bir şey olmalıdır. Məşhur bir söz və prinsip olaraq bir daha xatırlatmaq üçün: "Bir itin insanı dişlədiyi xəbər deyil, bu bir insanın bir iti dişlədiyi bir xəbər`dir. Ana bu vədlə çatdırılmaq istədiyi əsas fikir, xəbər`in həmişə maraqlı olmalı olması və mövzunun müəyyən bir auditoriyada maraqlı olmasıdır.

Fərdi xəbərləri həyat mənbəyidir və xüsusilə bugünkü dünyada xəbərsiz qalmaq üçün çox sürətli dəyişikliklərin olduğu həyatdan kənarda qalmaq deməkdir. Bu gün gündən-günə artan yazılı, vizual və səsli yayım orqanlarının sayı xəbərləri cəmiyyətə çatdırır və hadisələr barədə insanlara məlumat verir.

Xəbər

Hər hadisə və fakt xəbər dəyəri daşımaz. Xəbər veriləcək bir hadisə və ya vəziyyətdə, ümumiyyətlə cəmiyyətlə əlaqəli diqqəti və keyfiyyətləri cəlb etmək istənir. Bu keyfiyyətlərə sahib hadisələr və faktlar xəbər dəyəri daşıyır. Jurnalistlər bunu sadəcə "ası" deyərək iti adamı dişlədiyi xəbər deyil, itin adamı dişlədiyi xəbərdir .. Jurnalist, reportyor cəmiyyətin diqqətini çəkəcək bu hadisələri araşdıran və çevirən adamdır. Bir müxbir üçün yolda gedən birinin yıxılması heç bir xəbər vermir, halbuki birinin digərinin vəziyyətinin aşağı düşməsi xəbər dəyəridir. Bunu müəyyən edən meyarın ümumi ictimaiyyəti maraqlandırmasıdır.

Reklamlar